Báo cáo doanh thu
  • Giải pháp giúp quản lí doanh thu phòng khám, bệnh viện trong ngày một cách trực quan,chính xác và chặt chẽ
  • Giảm thiểu những sai xót không đáng có
  • Thống kê doanh thu theo tháng/năm

Bắt đầu trải nghiệm dùng thử sản phẩm

Bạn chỉ cần đăng ký, nhân viên của LogSik sẽ liên lạc và hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ online 24/7

Đăng ký dùng thử