Dễ dùng, quản lý chặt chẽ
  • Giúp theo dõi quá trình điều trị của bệnh nhân,bệnh viện được chuyển đến, lý do chuyển một cách trực quan và chính xác nhất.
  • Nhanh chóng, tiện lợi và quản lý chặt chẽ
  • Cho phép In File PDF và chỉnh sửa thông tin bệnh nhân
Quản lý quá trình điều trị của bệnh nhân
  • Hỗ trợ quá trình quản lý bệnh nhân một cách chặt chẽ, nhanh chóng
  • Giảm thiểu tối đa thời gian cho bác sĩ và bệnh nhân
  • Nhanh chóng, tiện lợi, dễ sử dụng

Bắt đầu trải nghiệm dùng thử sản phẩm

Bạn chỉ cần đăng ký, nhân viên của LogSik sẽ liên lạc và hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ online 24/7

Đăng ký dùng thử