Quản lý danh sách bệnh nhân
  • - Quản lí dựa trên các thông tin: mã bệnh nhân, họ tên, giới tính,...
  • - Hỗ trợ in barcode của bệnh nhân nhanh chóng
  • - Chỉnh sửa thông tin bệnh nhân giúp bạn quản lý một cách dễ dàng
Chính xác, dễ dàng, nhanh chóng
  • Bệnh nhân lần đầu đến khám tại đơn vị sẽ được nhập thông tin hành chính duy nhất 1 lần và được lưu trữ hồ sơ thông tin hành chính suốt đời trên phần mềm.
  • Bệnh nhân lần đầu đến khám tại đơn vị sẽ được nhập thông tin hành chính duy nhất 1 lần và được lưu trữ hồ sơ thông tin hành chính suốt đời trên phần mềm.
  • Bệnh nhân lần đầu đến khám tại đơn vị sẽ được nhập thông tin hành chính duy nhất 1 lần và được lưu trữ hồ sơ thông tin hành chính suốt đời trên phần mềm.

Bắt đầu trải nghiệm dùng thử sản phẩm

Bạn chỉ cần đăng ký, nhân viên của LogSik sẽ liên lạc và hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ online 24/7

Đăng ký dùng thử