Quản lý hệ thống phòng khám, chuyên khoa
  • Hỗ trợ tìm kiếm khoa phòng bệnh của mình hoặc tìm kiếm khoa phòng bệnh của người thân qua chức năng Hệ Thống.
  • Thao tác nhanh chóng, dễ dàng
Quản lý dễ dàng,nhanh chóng
  • Phân bổ nhân viên vào các nhà thuốc, phòng khám tương ứng

Bắt đầu trải nghiệm dùng thử sản phẩm

Bạn chỉ cần đăng ký, nhân viên của LogSik sẽ liên lạc và hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ online 24/7

Đăng ký dùng thử