Lấy số thứ tự - đăng kí hàng chờ
  • Người đến đăng kí khám bệnh, chủ động khai báo thông tin hành chính, chọn khoa phòng và lấy số thứ tự một cách nhanh chóng, không phải xếp hàng chờ đợi.
  • Rút ngắn được thời gian và các bước khai báo thông tin cho các đối tượng đã đăng kí khám và chữa bệnh tại bệnh viện, chủ động lấy số và đến khoa phòng đã chọn để khám bệnh.
Nhanh chóng, dễ dàng, không chờ đợi
  • Giúp quy trình xử lý nhanh gọn, rút ngắn thời gian chờ cho bệnh nhân
  • Tăng cường chất lượng phục vụ và sự trải nghiệm cho bệnh nhân của cơ sở y tế

Bắt đầu trải nghiệm dùng thử sản phẩm

Bạn chỉ cần đăng ký, nhân viên của LogSik sẽ liên lạc và hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ online 24/7

Đăng ký dùng thử