Quản lý xuất-nhập-tồn kho
  • Bất cứ khi nào người quản lý cũng có thể xem được tình trạng xuất – nhập – tồn hàng của cơ sở mình.
  • Dữ liệu luôn được cập nhật liên tục để đảm bảo sự chính xác nhất.
  • Từ đó theo dõi và điều chỉnh cho phù hợp để luôn đảm bảo số lượng trong kinh doanh.
  • Ngoài ra còn xem được báo cáo trên ứng dụng điện thoại có kết nối internet
Chính xác,dễ sử dụng, dễ quản lý
  • Quản lý dạnh sách phiếu nhập-xuất kho giúp người dùng dễ dàng quản lý mọi việc
  • Nhanh chóng, dễ dàng

Bắt đầu trải nghiệm dùng thử sản phẩm

Bạn chỉ cần đăng ký, nhân viên của LogSik sẽ liên lạc và hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ online 24/7

Đăng ký dùng thử