Phân tích tài chính và thanh toán
  • Phần mềm quản lý các phiếu thu, chi thông minh, đơn giản.
  • Hỗ trợ tạo phiếu thu, xuất file Excel báo cáo, tạo phiếu thu khám đoàn
  • Quản lý doanh thu một cách rõ ràng, chính xác
Quản lý quầy thu ngân
  • Giúp quản lý chi tiêu và thanh quyết toán mọi hoạt động từ các nguồn kinh phí.
  • Quản lý số tiền lúc đầu, số tiền vào-ra của quầy thu ngân

Bắt đầu trải nghiệm dùng thử sản phẩm

Bạn chỉ cần đăng ký, nhân viên của LogSik sẽ liên lạc và hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ online 24/7

Đăng ký dùng thử