Quản lý kế hoạch mua sắm thiết bị
  • Phần mềm hỗ trợ quản lý thông tin của những những nhà cung cấp thiết bị.
  • Quản lý được những thiệt bị nào đang có ở bệnh viện,phòng khám của bạn.
Bảo trì, sửa chữa thiết bị
  • Phần mềm tổng hợp và ghi nhận thông tin bảo hành theo hợp đồng cung cấp thiết bị.
  • Khi trang thiết bị tiến hành công tác bảo trì, hoặc bị hỏng hóc và sửa chữa, người quản lý trang thiết bị đó chỉ cần tạo lập phiếu bảo trì hoặc bảo hành, sửa chữa trên phần mềm.
  • Phần mềm sẽ tiếp nhận và gửi thông báo để gửi yêu cầu đến bộ phận kỹ thuật thực hiện yêu cầu bảo trì, bảo hành, sửa chữa.
  • Báo cáo và quản lý chi tiết kết quả bảo hành.

Bắt đầu trải nghiệm dùng thử sản phẩm

Bạn chỉ cần đăng ký, nhân viên của LogSik sẽ liên lạc và hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ online 24/7

Đăng ký dùng thử